Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.rouse2action.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en onze privacyverklaring en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Op deze website vind je altijd de juiste en meest actuele informatie. Deze informatie is zorgvuldig samengesteld. Echter staat Rouse 2 Action niet in voor de volledigheid of juistheid van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Rouse 2 Action zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, geeft Rouse 2 Action zonder dat deze vooraf schriftelijk is verleend geen toestemming om deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook te kopiëren, verveelvoudigen of via een andere weg te openbaren.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Rouse 2 Action aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Over het niet goed functioneren van de website kunt u ons wel op de hoogte brengen door een mail te sturen naar info@rouse2action.nl.

Contact

Rouse 2 Action staat niet garant voor het tijdig verwerken van aan haar gezonden e-mails of contactformulieren, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het contactverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging met Rouse 2 Action te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Rouse 2 Action stelt zichzelf hierbij vrij van aansprakelijkheid op het gebruik van websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid daarvan.