Er zijn jongeren die omwille van een langdurige blessure, psychische problematiek of het maken van verkeerde school- of beroepskeuzes in het verleden, moeite hebben met het vinden van een betaalde baan of passende opleiding. Re-integratiecoaches begeleiden deze jongeren in het maken van een weloverwogen keuze en helpen met het analyseren van de eventuele risico’s die gevormd zijn vanuit een lange afstand tot de arbeidsmarkt of een schoolsysteem.

Om de kans op een plek in de werkende of lerende maatschappij te vergroten, maken de jongeren samen met hun coach een gepersonaliseerd CV en volgen zij sollicitatietrainingen. Coaches helpen indien nodig met het benaderen van bedrijven, gaan mee naar opendagen en realiseren meeloopdagen bij diverse functies waarin de jongere geïnteresseerd is.