Vanwege de verschillen in cultuur en geloof, is het vaak voor nieuwe Nederlandse vrouwen, die zijn gevlucht uit bijvoorbeeld Arabische of Afrikaanse landen nog moeilijker om te participeren in de Nederlandse maatschappij. Doordat zij de taal nog niet beheersen, de zorg dragen voor een gezin en de nieuwe cultuur nog vreemd is, is het sociale netwerk vaak klein en gaat de ontwikkeling van het inburgeringsproces langzaam. Voor deze vrouwen hebben wij in samenwerking met de Gemeente Arnhem het ‘voor vrouwen, door vrouwen’-project opgericht, waarin zij extra taallessen zullen volgen, het belang van participatie in de maatschappij meekrijgen en het sociale netwerk kunnen vergroten. Dit project duurt vier maanden, vier uur per week.