De afstand tot scholing of werk is bij nieuwe Nederlanders automatisch groter. Ze beheersen de taal niet goed, moeten wennen aan de cultuur en steken veel tijd in de verplichte inburgering, waardoor er weinig ruimte over is voor een baan. Hierdoor doen ze weinig ervaring op in de Nederlandse arbeidsmarkt en dat zorgt weer voor een kleinere kans op een passende plek. Door professionele coaches en vrijwilligers bieden wij een praktische aanvulling op de reguliere, theoretische inburgering, ontwikkelen wij sollicitatie- en werknemersvaardigheden en creëren wij samen met de jongere een ‘’sociale kaart’’ van de leefomgeving. Nederlandse les vindt wekelijks vier uur in klein groepsverband plaats. Daarnaast werken ook de statushouders mee aan onze verschillende creatieve triggers, waardoor ze snel in contact komen met andere Nederlandse jongeren en zo het spreken van de Nederlandse taal en het verbreden van een sociaal netwerk vergroten.

 

Extra bijles of hulp bij bijvoorbeeld het begrijpend lezen van formele brieven, inschrijvingen op internet of het maken van afspraken is ook mogelijk. Een persoonlijke coach ondersteunt de statushouder bij alles waarmee hij in Nederland moeite heeft, met als doel de zelfstandigheid hierin uiteindelijk te bevorderen.