Onze Nederlandse lessen worden aangeboden als aanvulling op het traject dat een statushouder bij ons volgt om extra aandacht te besteden aan het gebruiken van de Nederlandse taal in de praktijk, maar ook het leren kennen van de Nederlandse cultuur en het bespreken van moeilijkere onderwerpen in groepsverband. Vaak merken wij dat statushouders niet voldoende leren van de reguliere inburgering alleen, welke vaak gericht is op spelling en grammatica. Wij geloven dat ‘’leren door te doen’’ betere, snellere en relevantere kennis oplevert en vinden het daarom belangrijk dat de statushouders die een traject bij ons volgen de kans krijgen om zichzelf nog breder te ontwikkelen. De lessen variëren van ‘’social talk’’ en solliciteren of vergaderen, tot een bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag of een museum. Ook maken wij gebruik van gastsprekers, die langs komen om bijvoorbeeld iets te vertellen over de arbeidsmarkt, maar ook over vrijheid van meningsuiting, rechten en plichten of geschiedenis.

 

Naast onze Nederlandse lessen is het ook mogelijk om extra hulp te krijgen bij het maken van het inburgeringshuiswerk. Dit kan op individuele basis, maar ook in klein groepsverband.