Privacy

Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Voor participanten van onze trajecten

In het belang van de kwaliteit van de ondersteuning die we jou bieden, slaan wij bepaalde persoonsgegevens op in een dossier. Dit dossier wordt op een veilige manier bewaard en is in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot die informatie als zij betrokken zijn bij jouw administratie, intake en ontwikkelproces binnen Rouse  2 Action. Zij zorgen voor een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.

Wij bewaren alleen relevante informatie en informatie waartoe wij verplicht zijn. Het dossier bewaren wij tot vijf jaar na jouw uitstroom. Als je dit dossier wil inzien en er iets aan wil veranderen of verwijderen, kun je contact met ons opnemen.

Gegevensuitwisseling

We wisselen gegevens uit met jouw doorverwijzer of de Gemeente (WMO of Werk en Inkomen). We wisselen dit uit om er voor te zorgen dat het traject dat je loopt betaald wordt. In deze uitwisseling worden codes gebruikt, die trajectinhoudelijk niets prijsgeven. Deze dienen ter controle, of we te maken hebben met de juiste persoon.

Voor andere uitwisseling van gegevens, vragen wij vooraf altijd jouw toestemming. We vragen alleen geen toestemming op het moment dat wij verplicht zijn door een wettelijke regeling om informatie te verstrekken. Wil je weten wanneer dit geldt? Neem dan contact op met je coach.

Voor doorverwijzers

Om uw cliënt te ondersteunen is het nodig dat wij enkele identificerende persoonsgegevens van u als doorverwijzer vastleggen. Dit is nodig om de trajectovereenkomst te kunnen uitvoeren en om contact met u op te kunnen nemen indien nodig. Ook voor de intake en afronding gebruiken wij deze gegevens om met u te communiceren.

Voor sollicitanten

Als je bij ons solliciteert, geef je toestemming dat we jouw brief en CV mogen bewaren gedurende de sollicitatieperiode. Als je niet voor een functie bij Rouse 2 Action in aanmerking komt, verwijderen wij jouw gegevens. Als we jouw brief en CV willen bewaren, om je in ons bestand te houden voor een eventuele latere samenwerking, vragen wij je daarvoor apart om toestemming.

Voor medewerkers

Wanneer je bij ons werkt, is het noodzakelijk dat we jouw persoonsgegevens vastleggen om uitvoering te kunnen geven aan de arbeidsovereenkomst.

Tijdens het gebruik van onze website

Rouse 2 Action heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Rouse 2 Action van jouw persoonsgegevens kennis kunnen nemen via de website, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Verwerking van gegevens       

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
  • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

 Contactformulier

Als je het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Je persoonlijke gegevens worden slechts dan aan derden verstrekt wanneer het jouw uitdrukkelijke wens is. Onderaan onze website zijn buttons opgenomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die doormiddel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Cookies

Wij maken geen gebruik van tracking cookies.

Uw rechten

Je zult niet benadert worden in het kader van marketingactiviteiten. Je hebt het recht om te weten welke van jouw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat je die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze laten verwijderen. Lees onderaan deze verklaring hoe u dit kunt doen.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Indien je onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte.

Heb je een vraag of een klacht?

Als je een vraag of klacht hebt over hoe Rouse 2 Action omgaat met jouw privacy en persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar privacy@rouse2action.nl. Deze wordt binnen één week in behandeling genomen door onze Functionaris Gegevensbescherming, Marleen van den Heuvel.