Rouse 2 Action is een re-integratiebedrijf met een streetwise instelling, dat zich inzet voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of scholing door bijvoorbeeld depressie, verslaving, verkeerde schoolkeuzes of jongeren die naar Nederland gevlucht zijn. Wij bieden de jongeren, in opdracht van gemeenten en UWV, individuele begeleiding bij het vinden van een weloverwogen opleiding of een passende baan.

Met de doelgerichte formule die wij toepassen, kunnen wij juist de moeilijke gevallen bereiken. Veel van de jongeren die wij begeleiden hebben een softdrugsverslaving of hebben totaal geen dag/nachtritme. Juist deze doelgroep heeft een andere benadering nodig en dit kan bij Rouse 2 Action.

Wij creëren een familiegevoel binnen ons bedrijf. Veel jongeren en jongvolwassenen die tussen wal en schip vallen hebben een turbulent verleden, waardoor zij vervreemd zijn van sociale contacten, de arbeidsmarkt en vele andere aspecten van de maatschappij. Vanuit Rouse 2 Action werken wij aan het vertrouwen en motivatie, wat fundamentele vereisten zijn voor een duurzame uitstroom en gelukkige toekomst.

Met een jong, hecht en ervaringsrijk team van ambitieuze creatieve professionals en sociaal maatschappelijk dienstverleners begeleiden wij de mensen binnen de trajectien die wij bieden naar een passende baan of weloverwogen opleiding. We helpen met het vormen van een dagelijkse structuur en daarmee rust en ritme te creëren. We werken toe naar het behalen van succesmomenten voortgekomen uit intrinsieke motivatie om zelfvertrouwen te vergroten. Daarnaast gaan we actief op zoek naar een passende werkplek of opleiding. 

Dankzij onze informele werkwijze voelen jongeren zich gezien en gehoord. Onze coaches kun je na vijf uur nog steeds bereiken. Sommige problemen of gevoelens kunnen niet wachten tot de volgende werkdag begint en daar zijn wij ons erg bewust van.